hotline : 0338452790
Địa chỉ : 93 An Dương Vương, Huế

Phương Vy

Nhóm mình thuê 4 chiếc xe tay ga, Tất cả đều là Airblade. Xe rất mới ,đi êm lại tiết, kiệm xăng. Lần sau ghé Huế mình sẽ điện thoại trước thuê xe của Chị Anh